Perjanjian hapus hutang peneroka Felda harus lebih telus – Faiz Fadzil

Perjanjian hapus hutang peneroka Felda harus lebih telus – Faiz Fadzil

Perjanjian hapus hutang peneroka Felda harus lebih telus. Pengumuman penghapusan sebahagian hutang peneroka Felda sebanyak RM8.3 bilion oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menimbulkan pelbagai persoalan setelah tersebarnya perjanjian penghapusan pinjaman tersebut. Isu hangat yang dibangkitkan peneroka adalah terma penyerahan pengurusan kebun peneroka kepada Felda.

Persoalan yang ditimbulkan berkaitan isu tersebut termasuk:

i) Berapa lamakah tempoh pengurusan kebun oleh Felda?

ii) Apakah formula kos-untung antara Felda dan peneroka?

iiii) Apakah hak peneroka untuk menamatkan perjanjian jika baki hutang telah dibayar penuh?

Perjanjian

Terma-terma ini perlu dinyatakan secara jelas di dalam perjanjian tersebut supaya tidak wujud ketidakadilan (unfairness). Terma perjanjian yang tidak munasabah dan kuasa tawar-menawar yang tidak adil (inequality of bargaining power) boleh menyebabkan perjanjian tersebut batal di sisi undang-undang.

Peneroka adalah pihak yang bergantung kepada Felda dan tawaran penghapusan hutang meletakkan peneroka dalam keadaan berat sebelah. Maka, terma-terma yang jelas perlu dinyatakan di dalam perjanjian tersebut supaya lebih telus dan adil kepada kedua-dua pihak.

Oleh kerana Felda adalah sebuah badan berstatutori yang ditubuhkan di bawah Akta Pembangunan Tanah 1956, maka ia adalah sebuah entiti berkepentingan awam. Maka, bukan sahaja peneroka berhak tahu terma-terma penuh dan jelas perjanjian tersebut, malahan rakyat juga perlu diberikan maklum supaya ketelusan dan akauntabiliti dalam tatakelola pemerintahan kerajaan dilaksanakan.

Faiz Fadzil
Sumber:

Jika Terlepas: Kes meningkat : Takkan salah rakyat lagi?, tanya Anwar