Ini rahsia kejayaan perniagaan Al-Arqam masih bertahan sampai sekarang

Jika anda tanya pada generasi terdahulu, mungkin mereka cukup sinonim dengan satu pertubuhan dakwah

Yang cukup kontroversi iaitu Gerakan Dakwah Jemaah Darul Al-Arqam atau Al-Arqam.

Pertubuhan ini barangkali boleh dianggap berpengaruh dalam kalangan umat Islam di Malaysia.

Baca Artikel Penuh