Apa jadi dengan Al-Quran lama yang dah lusuh? Buang di tong sampah ke? Ini cara melupus Al-Quran lama

Apa jadi dengan Al-Quran lama yang dah lusuh? Buang di tong sampah ke? Ini cara melupus Al-Quran lama

Bahan buangan atau lebihan yang mengandungi huruf atau ayat-ayat suci al-Quran hendaklah dilupuskan secara berasingan daripada bahan-bahan lain,

serta dilarang menggunanya semula bagi apa-apa tujuan sekalipun.

Apa jadi dengan Al-Quran lama yang dah lusuh? Buang di tong sampah ke? Ini cara melupus Al-Quran lama

Kaedah pelupusan sama ada secara pembakaran atau ditanam. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak boleh dibaca dan yang bukan Rasm Uthmani hendaklah dilupuskan. Kaedah pelupusan adalah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam di tempat yang dikawal.

Cara pembakaran adalah seperti yang berikut:

Baca Artikel Penuh